Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
www.kapucyni.pl
www.lectiodivina.pl
e-mail: info@lectiodivina.pl

strona głównarekolekcje

Rekolekcje biblijne

" Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę
- wyrocznia Pana - gdyż nazywają cię "Odrzuconą",
Syjonie, o którą się nikt nie troszczy" (Jr 30,17)

Uzdrowienie córki Jaira i kobiety chorej na krwotok (Mk 5,21-43)
(24-26 marca 2017)

      Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju.Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu – pisze Papież Franciszek w „Misericordiae vultus”.”
Jeśli i Ty potrzebujesz doświadczyć Miłosiernej Miłości, która nie zna granic, nie stawia warunków, ale wychodzi na Spotkanie - zapraszamy.

 Wspólnie chcemy zgłębiać ten fragment Ewangelii i odpowiadać na zaproszenie Jezusa by wchodzić z Nim w relację – tak jak On trwa w relacji z Ojcem (J 10,30).

Pracujemy metodą warsztatową. Opieramy się na egzegezie Słowa oraz komentarzach Ojców Kościoła. Szukamy odpowiedzi na pytanie: "Co Bóg chce mi dziś powiedzieć przez swoje Słowo?". Wystarczy choć trochę otwarte ucho i Biblia.


Prowadzą:
br. Jan Kania OFMCap oraz  Maria Nowak (Margola)

 Zapisy i kontakt:

Zapisy i bliższe informacje pod adresem mailowym warsztaty@lectiodivina.pl
Opłata: 190 zł z noclegiem i wyżywieniem

Miejsce:
Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Zamkowa 10
57-330 Szczytna


Ramowy Program Warsztatów Biblijnych
   Piątek
19.00 Kolacja
20.00 Spotkanie biblijne - wprowadzenie
Sobota
8.00 śniadanie
9.00 Spotkanie Biblijne
11.30 Przerwa na kawę i herbatę
11.45 Spotkanie Biblijne
14.00 Obiad
Czas na osobistą modlitwę i refleksję – skrutacja
16.00 Liturgia pokutna- okazja do spowiedzi
18.00 Kolacja
19.00 EUCHARYSTIA
Niedziela
7.00 EUCHARYSTIA
8.00 śniadanie
9.00 Spotkanie Biblijne
11.30 Przerwa na kawę i herbatę
11.45 Spotkanie Biblijne
14.00 Obiad
14.45 Podsumowanie i zakończenie