ROK B

Okres zwykły rok B

Święto Chrztu Pańskiego (B) Mk 1,7-11

2 NZ (B) J 1,35-4

3 NZ (B) Mk 1,14-20

4 NZ (B) Mk 1,21-28

5 NZ (B) Mk 1,29-39

6 NZ (B) Mk 1,40-45

7 NZ (B) Mk 2,1-12

8 NZ (B) Mk 2,18-22

9 NZ (B) Mk 2,23-36

10 NZ (B) Mk3,20-35

11 NZ (B) Mk 4,26-34

12 NZ (B) Mk 4,35-41

13 NZ (B) Mk 5,21-34

14 NZ (B) Mk 6,1-6

15 NZ (B) Mk 6,7-13

16 NZ (B) Mk 6,30-34

17 NZ (B) J 6,1-15

18 NZ (B) J 6,24-35

19 NZ (B) J 6,41-51

20 NZ (B) J 6,51-58

21 NZ (B) J 6,54.61-69

22 NZ (B) Mk 7,1-8,14-15.21-23

23 NZ (B) Mk 7,31-37

24 NZ (B) Mk 8, 27-35

25 NZ (B) Mk 9,30-37

26 NZ (B) Mk 9,38-48

27 NZ (B) Mk 10,2-16

28 NZ (B) Mk 10,17-30

29 NZ (B) Mk 10,35-45

30 NZ (B) Mk 10,46b-52

31 NZ(B) Mk 12,28b-34

32 NZ (B) Mk 12,38-44

33 NZ (B) Mk 13,24-32

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (B) J 18,33b-37

Wielkanoc

1 NW (B) J 20,1-9 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

2 NW (B) J 20,19-31 Niedziela Miłosierdzia Bożego

3 NW (B) Łk 24,35-48

4 NW (B) J 10,11-18

5 NW (B) J 15,1-8

6 NW (B) J 15,9-17

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (B) Mk 16,15-20

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (B) J 20,19-23

Wielki Post

1 NWP (B) Mk 1,12-15

2 NWP (B) Mk 9,2-10

3 NWP (B) J 2,13-25

4 NWP (B) J 3,14-25

5 NWP (B) J 12,20-33

6 NWP /Niedziela Palmowa/ (B) Mk 11,1-10

Adwent

1 NA (B) Mk 13,33-37

2 NA (B) Mk 1,1-8

3 NA (B) J 1,6-8.19-28

4 NA (B) Łk 1,26-38

Boże Narodzenie

PASTERKA - Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel / Łk 2,1-14

Uroczystość Boże Narodzenia (Msza o świcie) Łk 2,15-20

Uroczystość Bożego Narodzenia (Msza w dzień) J 1,1-18

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Łk 2,16-21

Uroczystość Objawienia Pańskiego Mt 2,1-12

Uroczystości i święta

3 Maj Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystość Najświętszej Trójcy

15 VIII Uroczystość Wniebowzięcia NMP

BEST GROUP