Lectio Divina - duchowa lektura Pisma Świętego - była od początku jedną z podstawowych praktyk duchowych życia chrześcijańskiego. Sam Jezus często w swoim nauczaniu odwoływał się do Starego Testamentu, a potem naśladowali Go w tym apostołowie.

2 schematy do rozważania słowa Bożego:

Schemat powstał na podstawie: I. Gargano, Lectio Divina. Wprowadzenie. Trzeba go wydrukować obustronnie na formacie A4.

Schemat powstał na podstawie: A. Cencini, Życie w rytmie słowa; K. Wons, Jak żyć słowem Bożym na co dzień?; oraz osobistych przemyśleń autora tychże schematów. Trzeba go wydrukować obustronnie na formacie A5.


Plik lectio divina należy wydrukować obustonnie na kartce A4, złożyć na pół i zabrać w dogodne miejsce aby się modlić.

Życzę owocnego spotkania ze Słowem Bożym,

br. AugustynMetoda

I. Lectio

Czytaj uważnie tekst Pisma Świętego, wierząc, że to Duch Święty dyktuje go dla ciebie. Słowo Boże, które zostało spisane, musisz usłyszeć i przyjąć całą swoją istotą. Znajdź miejsce, które pomoże ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Wybrany tekst słowa Bożego czytaj powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia zapamiętywanie. Staraj się czytać tekst całym sobą: umysłem, sercem i wolą. Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją.

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Zadawaj sobie pytanie: Co Bóg do mnie mówi? Medytacja to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę słowa Bożego: pilne skupienie umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się nie na sobie, lecz na słowie - jego bogactwo pomoże Ci poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł twoją uwagę - zadziwił lub zaniepokoił. Rozważaj święty tekst i go powtarzaj. Rozpocznij lekturę cichym głosem. Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę. Nasycaj się nim. Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo, tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym biblijnym fragmentem, który przychodzi ci na myśl. Wypisz słowa, które najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako "drogocenny klejnot dnia".

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce, wsłuchaj się w jego poruszenia, pozwól Bogu w nie wstąpić, abyś mógł opowiedzieć o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie, wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych lectio i meditatio. Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim jest w twoim życiu. Przywołaj w pamięci zdarzenia, które Bóg uczynił w historii twojego życia. Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.

IV. Contemplatio

Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie On przebywa. Trwaj przed Bogiem i przy Nim całym sobą. Samą swą obecność uczyń modlitwą (wszak kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu, rozmowy serc; godzina nawiedzenia przez Słowo). Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu. Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia, bo to ono rodzi głęboką więź z Bogiem. Na siebie i innych ludzi, na wydarzenia swego życia staraj się patrzeć Jego oczyma i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

Lectio divina z komentarzem

Teksty paralelne do poszczególnych wersów, zaczerpnięte z marginaliów:
- Biblii Jerozolimskiej
- 27 wydania Nowego Testamentu w języku greckim Nestle-Aland

Komentarz egzegetyczny, w większości oparty na:
- "I quattro vangeli commentati. Strumento di lavoro per i gruppi biblici e per la preparazione della liturgia" ["Cztery ewangelie komentowane. Narzędzie pracy dla grup biblijnych oraz do przygotowania liturgii"], Torino 2002.
- "Katolicki Komentarz Biblijny", Vocatio, Warszawa 2004.
- "Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu", Vocatio, Warszawa. 2000.

Komentarz patrystyczny, w większości oparty na:
- "Karmię was tym, czym sam żyję", wybór tekstów Ojców Kościoła opracowany przez Ks. Marka Starowieyskiego, Warszawa 2001.
- "Nuovo testamento con commenti ai Vangeli tratti dai Padri, Santi e Mistici della Chiesa", II, ed. Pugliesi 2002.

Rok A

Rok B

Rok C

BEST GROUP