ROK A

Wielkanoc

Niedziela Zmartwychwstania (A) J 20,1-9

Niedziela Miłosierdzia Bożego (A) J 20,19-31

3 NW (A) Łk 24,13–35

4 NW (A) J 10,1-10

5 NW (A) J 14,1-12

6 NW (A) J 14,15–21

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (A) Mt 28,16-20

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (A) J 20,19–23

Wielki Post

I NWP (A) Mt 4,1-11

II NWP (A) Mt 17,1-9

III NWP (A) J 4,5-42

IV NWP (A) J 9,1-41

V NWP (A) J 11,1–45

Niedziela Palmowa (A) Mt 26,14-27,66

Okres zwykły

Święto Chrztu Pańskiego (A) Mt 3,13-17

2 NZ (A) J 1,29-34

3 NZ (A) Mt 4,12-23

4 NZ (A) Mt 5,1–12a

5 NZ (A) Mt 5,13–16

6 NZ (A) Mt 5,17-37

7 NZ (A) Mt 5,38-48

8 NZ (A) Mt 6,24-34

9 NZ (A) Mt 7,21–27

10 NZ (A) Mt 9,9-13

11 NZ (A) Mt 9,36-10,8

12 NZ (A) Mt 10, 26-33

13 NZ (A) Mt 10,37-42

14 NZ (A) Mt 11,25–30

15 NZ (A) Mt 13,1-23

16 NZ (A) Mt 13,24-43

17 NZ (A) Mt 13,44-52

18 NZ (A) Mt 14,13–21

19 NZ (A) Mt 14,22–33

20 NZ (A) Mt 15,21–28

21 NZ (A) Mt 16,13–20

22 NZ (A) Mt 16,21–27

23 NZ (A) Mt 18,15–20

24 NZ (A) Mt 18,21–35

25 NZ (A) Mt 20,1–16a

26 NZ (A) Mt 21,28–32

27 NZ (A) Mt 21,33–43

28 NZ (A) Mt 22, 1-14

29 NZ (A) Mt 22,15–21

30 NZ (A) Mt 22, 34-40

31 NZ (A) Mt 23,1-12

32 NZ (A) Mt 25,1–13

33 NZ (A) Mt 25,14-30

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (A) Mt 25,31–46

Boże Narodzenie

Pasterka - Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel Łk 2,1-14

Boże Narodzenie Msza o świcie (A) Łk 2,15-20

Boże Narodzenie Msza w dzień (A) J 1,1-18

Niedziela Świętej Rodziny (A) Mt 2,13-15.19-23

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (A) Łk 2,16-21

Uroczystość Objawienia Pańskiego (A) Mt 2,1-12

Adwent

1 NA (A) Mt 24,37-44

2 NA (A) Mt 3,1–12

3 NA (A) Mt 11,2-11

4 NA (A) Mt 1,18-24

Święta i Uroczystości

Uroczystość Najświętszej Trójcy / J 3,16-18

29 VI Uroczystość Piotra i Pawła / Mt 16,13-19

14 IX Święto Podwyższenia Krzyża Świętego / J 3,13-17

1 XI Uroczystość Wszystkich Świętych / Mt 5,1-12

8 XII Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP/ Łk 1,26-38

Święto Ofiarowania Pańskiego (A) Łk 2,22-32

3 Maj Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

BEST GROUP