LectioDivina - aktualności


IV Niedziela Wielkiego Postu
26 marca 2017
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia / J 9,1.6-9.13-17.34-38

III Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017
Rozmowa Jezusa z Samarytanką / J 4,5-15.19b-26.39a.40-42

"TOBIE MÓWIE WSTAŃ" Rekolekcje Biblijne | 24-26 marca | Szczytna

Uzdrowienie córki Jaira i kobiety chorej na krwotok (Mk 5,21-43)
" Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę
- wyrocznia Pana - gdyż nazywają cię "Odrzuconą",
Syjonie, o którą się nikt nie troszczy" (Jr 30,17)
BEST GROUP