LectioDivina - aktualności


"TOBIE MÓWIE WSTAŃ" Rekolekcje Biblijne | 24-26 marca | Szczytna

Uzdrowienie córki Jaira i kobiety chorej na krwotok (Mk 5,21-43)
" Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę
- wyrocznia Pana - gdyż nazywają cię "Odrzuconą",
Syjonie, o którą się nikt nie troszczy" (Jr 30,17)

VIII Niedziela Zwykła
26 lutego 2017
Ufność w Opatrzność Bożą Mt 6, 24-34

VII Niedziela Zwykła
19 lutego 2017
Przykazanie miłości nieprzyjaciół Mt 5,38-48
BEST GROUP