LectioDivina - aktualności


NIE MAJĄ WINA ... Rekolekcje Biblijne | 14-16 grudnia | Głogów

„Oto teraz czas upragniony – oto teraz czas Zbawienia …”
" Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę
- wyrocznia Pana - gdyż nazywają cię "Odrzuconą",
Syjonie, o którą się nikt nie troszczy" (Jr 30,17)

III Niedziela Adwentu
16 grudnia 2018
Świadectwo Jana Chrzciciela o Mesjaszu / Łk 3,10-18

II Niedziela Adwentu
9 grudnia 2018
Jan Chrzciciel - Głos wołającego na pustyni. / Łk 3,1-6

I Niedziela Adwentu
2 grudnia 2018
Przyjście Chrystusa. Potrzeba czujności. / Łk 21,25-28.34-36
BEST GROUP